0

Glycerine zeep waar te koop

Vooral in duitsland, europas grootste verbruiker van dynamietglycerine 3), werd dat al snel merkbaar. Voorraden oliën en vetten waren al snel opgebruikt en eigen teelt van oliezaden was onvoldoende om de munitiefabrieken van voldoende glycerine te kunnen voorzien. In 1913 verbruikte duitsland.500 ton medicatie dynamietglycerine en voerde daarnaast ongeveer.500 ton uit. Engeland en Frankrijk verbruikten minder dynamietglycerine dan hun opponent, resp. 6.400.000 ton, maar hun export ook naar duitsland - overtrof die van duitsland aanzienlijk. Frankrijk voerde in 1913 zon.000 ton uit, Engeland ongeveer.600 ton. Deze surplussen bleven na uitbreken van de oorlog in eigen land. De duitse import van ruwe glycerine, die in 1913 nog zon.000 ton had bedragen, liep als gevolg hiervan sterk terug. Ook de nederlandse regering had al op 7 augustus 1914 een uitvoerverbod voor glycerine uitgevaardigd. De productie in ons land bedroeg zon.000 ton waarvan slechts een gedeelte de vereiste kwaliteit had om nitroglycerine uit te maken. Het Nederlandse uitvoerverbod was trouwens niet specifiek tegen duitsland gericht, maar gold algemeen. De britten verklaarden merkwaardigerwijs glycerine pas in januari 1915 tot absolute contrabande 4) en ook overigens gingen ze in de eerste oorlogsmaanden nogal lichtzinnig om met de export van de grondstoffen hiervoor,.

Scherende heren man scheert baard tips: 10 tips voor

De belangrijkste grond- en hulpstoffen, fabricage-stappen en zeepproducten van goji de zeepfabricage zoals die in de jaren rond de eerste wereldoorlog nog in veel Nederlandse èn buitenlandse zeepfabrieken gangbaar was, staan in het het schema hieronder aangegeven. Schema van de zeepfabricage zoals die omstreeks 1914 nog veelvuldig uitgeoefend werd. Voor een vergroting klik op bovenstaand schema of hier.3. Glycerine, een militair-strategisch bijproduct van de zeepfabricage de concurrentie tussen de zeepfabrieken was moordend en daarom was het van overlevingsbelang om ook de bij- en afvalproducten van de zeepfabricage tot waarde te brengen. Zo werden vooral de grote zeepfabrieken steeds vaker ook producenten van glycerine. De vraag naar dit bijproduct van de zeep- en stearinekaarsenfabricage was gestaag gestegen na de uitvinding van nieuwe explosieven zoals dynamiet en cordiet. Hierin is nitroglycerine, dat uit glycerine en salpeterzuur gemaakt wordt, een belangrijk bestanddeel. Vooral als gevolg van de oorlogen in zuid-Afrika en de europese wapenwedloop die na 1900 goed op gang was gekomen, nam de vraag naar glycerine voortdurend toe. Voorlopig echter was de productiecapaciteit van de zeep- en kaarsenfabrieken in binnen- en buitenland groot genoeg om aan die vraag te voldoen. Dat veranderde na het uitbreken van de eerste wereldoorlog drastisch. Enerzijds steeg de vraag naar glycerine zo sterk dat de zeep- en kaarsenfabrieken, zelfs als ze op volle capaciteit produceerden, de vraag niet aan konden. Anderzijds werd de aanvoer van grondstoffen door de oorlog ernstig verstoord.

De eigenschappen van zeep hangen niet alleen af van de keuze van de hulpstoffen (natronloog harde zeep; kaliloog zachte zeep maar ook van de samenstelling van het oliën- en vettenmengsel. Veel gebruikte grondstoffen waren talk (hard rundvet walvistraan, kokosolie, aardnotenolie, palmpitolie, olijfolie en hennepolie. Meestal werden mengsels gebruikt. De samenstelling van dergelijke mengsels werd deels bepaald door de prijs van de verschillende grondstoffen, deels door de gewenste eigenschappen van de zeep. Zo zorgt kokosolie in het mengsel ervoor dat de zeep hard wordt en flink schuimt. Kokosolie was echter relatief duur, zodat het alleen in luxere zeepsoorten werd toegepast. Zachte zeep werd aanvankelijk gemaakt van hennepolie, dat een groenige kleur heeft, vandaar de naam groene zeep. Later werden goedkopere grondstoffen gebruikt. Deze gaven een gele zachte zeep, die echter vaak met een blauwe kleurstof werd aangekleurd om de oude vertrouwde groene kleur terug te krijgen. Een betrekkelijke nieuwigheid in de jaren kort voor de eerste wereldoorlog was zeeppoeder, dat lang niet elke zeepfabriek kon maken.

De beste tips om vlekken uit kleding te verwijderen

( zie het schema van de zeepbereiding dat hierna volgt ). Natronloog, dat soms vervangen werd door soda (chem.: natriumcarbonaat geeft harde kernzeep. Als kaliloog gebruikt wordt, dat kalium in plaats van natrium bevat, verkrijgt men zachte kernzeep. De onderlogen worden verzameld om er glycerine (synoniem: glycerol) uit te winnen. Hiertoe wordt het water verdampt. Het zout scheidt zich af uit de glycerine en kan hergebruikt worden. De ruwe glycerine wordt vervolgens gezuiverd. Tijdens de eerste wereldoorlog werd glycerine belangrijk als grondstof voor nitroglycerine dat een belangrijk bestanddeel vormde van explosieven zoals dynamiet en cordiet. ) In de jaren rond de eerste wereldoorlog werd de zeepbereiding nog klachten vrijwel overal als een discontinu proces uitgeoefend. Ketels of kuipen werden lizz een voor een gevuld, verzeept, gewassen en gelost. Het controleren van de voortgang van verzeping en uitzouting was handwerk, dat jarenlange ervaring van de zeepzieder vereiste. Door de mengsels tussen zijn vingers te wrijven en te proeven op de tong kon hij nagaan hoe ver het proces was voortgeschreden.

Als de verzeping is voltooid is er een mengsel ontstaan van zeep, glycerine en water. Hieruit wordt de zeep afgescheiden door zout (chem.: natriumchloride) aan het mengsel toe te voegen. Zeep is slecht oplosbaar in zout water en komt boven drijven. De onderstaande vloeistof, die onderloog wordt genoemd, is een mengsel van water, glycerine en zout. Deze onderloog wordt afgetapt. Aan de ruwe zeep wordt vervolgens weer zout water toegevoegd om restanten glycerine en loog uit te spoelen. Dit wassen van de zeep wordt enkele malen herhaald. De zo verkregen zeepmassa heet grondzeep of kernzeep. Pas na verdere bewerkingen zoals kneden en vormen is de zeep gebruiksklaar. Ook kan de kernzeep nog gemengd worden met washulpstoffen, kleurstoffen, parfums.

Kaarsen werden gemaakt van stearine (eig.: stearinezuur een belangrijk bestanddeel van zowel harde dierlijke vetten als sommige plantaardige oliën. Naast kaarsen exporteerden beide fabrieken ook stearine in blokvorm, dat elders tot kaarsen werd gegoten. Als grondstoffen gebruikten ze hoofdzakelijk talk ( hard rundvet) en palmpitolie. Hieruit werd de stearine gewonnen. De overblijvende vetzuren, die ongeschikt zijn voor de kaarsenfabricage, werden doorverkocht aan de zeepindustrie. Kaarsenfabriek te gouda, omstreeks 1913.2. De fabricage van zeep, de fabricage van zeep begint met het splitsen vetten en oliën in vetzuren (93-87) en glycerine (7-13 door er waterige natronloog op in te laten werken. Dit proces heet verzeping en vond plaats in ketels die met stoom verhit werden. Een oud Nederlands woord voor dit procédé is zieden. Het natrium uit de natronloog verbindt zich vervolgens met het vetzuur tot zeep.

Afwasmiddel maken, 2 recepten voor je zelfgemaakte afwasmiddel

Engeland hield de oliehoudende zaden voortaan in eigen land, waar de pers- en raffinagecapaciteit ijlings werd uitgebreid. Aanvankelijk had duitsland nog grote voorraden zaden en olie, maar gaandeweg de oorlog kwamen de noord-duitse olieperserijen werkloos te staan. De voorraden waren op, aanvoer uit de Britse koloniën was weggevallen en aanvoer over zee uit andere landen was vrijwel stil komen te liggen door de Engelse vlootblokkade van duitse havens en vaarroutes. Oliepers te zaandam, omstreeks 1913, dat naast de zeepindustrie ook de kaarsenindustrie en vooral de sterk in opkomst verkerende margarine-industrie grote hoeveelheden plantaardige oliën nodig hadden, meer nog dan de zeepfabrieken, maakte de grondstoffensituatie nog gecompliceerder. Ondanks de betaalbare prijzen en goede kwaliteit van Nederlandse boter, was in ons land de margarinefabricage al vroeg op gang gekomen, eerder dan in de ons omringende landen. Aanvankelijk werd de margarine voornamelijk geëxporteerd Engeland was verreweg de grootste afnemer maar in de laatste jaren voor de eerste wereldoorlog steeg de binnenlandse consumptie snel. Reuzel ( varkensvet katoenzaadolie, aardnotenolie, sesamolie en kokosolie waren de belangrijkste grondstoffen. Kort voor de eerste wereldoorlog waren er in ons land twee belangrijke kaarsenfabrieken. De een stond in gouda, de ander in Schiedam. Beide fabrieken nachtpflege samen waren goed voor de totale binnenlandse behoefte en produceerden daarnaast ook voor de export.

Hier werden voor de eerste wereldoorlog van over de hele wereld grote hoeveelheden oliehoudende noten en zaden aangevoerd voor de in noord duitsland gevestigde olieperserijen en raffinaderijen. De nederlandse doorvoer hield verband met de geringe capaciteit van de olieslagerijen en -perserijen in ons land. De nederlandse olieverwerkende industrie was daarom sterk afhankelijk van de duitse olieperserijen. In 1911 waren er in Nederland weliswaar nog ruim 200 oliemolens en perserijen, maar dit waren bijna allemaal heel kleine bedrijfjes van alleen lokaal belang. In de zaanstreek waren enkele grote oliefabrieken gevestigd, die zowel voor binnenlands gebruik als voor de export produceerden. De totale capaciteit in ons land was onvoldoende om de binnenlandse behoefte te dekken. Daarom werden geïmporteerde zaden veelal eerst doorgevoerd naar duitsland, waarna de olie, in ruwe dan wel geraffineerde vorm, werd teruggeleverd. Daarnaast importeerde ons land nog oliën uit zaden en noten die niet eerst in Nederland waren ingevoerd. Zo bedroeg de nederlandse invoer van kant en klare plantaardige oliën in 1910 ruim.000 ton, hoofdzakelijk kokosolie, palmpitolie en katoenzaadolie. De uitvoer van plantaardige olie bedroeg in datzelfde jaar ruim.000 ton, voornamelijk lijnolie, aardnotenolie, palmpitolie en kokosolie. Ook de Engelse olieverwerkende industrie liet grote hoeveelheden zaden persen in duitsland. Met het elektrisch uitbreken van de eerste wereldoorlog veranderde de grondstoffenhandel voor de zeepindustrie drastisch.

Natuurlijke extracten kan je zelf maken!

De grondstoffensituatie van plantaardige oliën was gecompliceerd in de jaren voorafgaand aan de eerste wereldoorlog. Oliehoudende zaden en noten kwamen vooral uit de koloniën in Afrika en azië. Engeland controleerde de grootste plantage-arealen van oliehoudende zaden. De grootste capaciteit voor het persen en raffineren van de olie bevond zich echter in noord-duitsland. Bijna 70 van de oliehoudende zaden en noten die in 1913 in noord-duitsland werden geperst kwam uit Brits-West-Afrika (nu onder andere gambia en Nigeria). Dit waren vooral palmpitten. Veel katoenzaad kwam uit Egypte, dat ook onder Engelse invloed stond. Ons eigen Nederlands-Indië leverde kopra 2), waaruit kokosolie werd geperst. Nederland was een belangrijke importeur van oliehoudende zaden en noten, maar voerde ook weer veel uit. De haven van Hamburg, 1910.

Maar ook elders vonden er van tijd visage tot tijd voedselrelletjes en plunderingen plaats. Toch blijkt uit kranten en tijdschriften uit die tijd dat ook de schaarste aan zeep de mensen volop bezighield. Naast alle zorgen voor eten en huisbrand kwam de zeepnood het leven nog eens extra moeilijk maken. De mensen waren het zat en lieten dat regelmatig blijken. Minister Posthuma van Landbouw, nijverheid en Handel, die verantwoordelijk was voor de distributie, en de zeepfabrikanten waren in de ogen van velen de kwade geniën van de zeepschaarste. Dit artikel vertelt het verhaal van de zeepnood, die vooral in de jaren 1917 en 1918 ons land trof. Er wordt uitvoerig ingegaan op de oorzaken van de zeepschaarste, welke maatregelen de regering daartegen nam, hoe de mensen probeerden te leven met gebrek aan zeep, welke zeepvervangers ze gebruikten en hoe kleine en grote boeven probeerden te profiteren van de zeepmalaise. Fabricage en gebruik van zeep omstreeks 1914.1. Grondstoffen voor de fabricage van zeep. Zeep wordt gemaakt van plantaardige oliën en dierlijke vetten. Dierlijke vetten waren voornamelijk afkomstig van Europees slachtvee en de walvisvangst.

Schaarste aan zeep in Nederland tijdens de eerste

In naam van Oranje, de kromme zeep die wordt schaars, zo klagen de vrouwen niet min, je broek wordt zo goor en je hemd die ziet paars, je krijgt er geen grond haast meer. Een half onsje zeep, het is niet te groot, men krijgt last van vlooien, je krabt je nog dood, In naam van Oranje, dat grote gespuis, die hebben van alles in huis! Straatliedje,.1918 1). Schraalhans regeert in Nederland, als gevolg van de eerste light wereldoorlog kreeg ook het neutrale nederland te kampen met schaarste aan allerlei goederen en grondstoffen. Met name over de ernstige levensmiddelenschaarste en brandstoffennood tijdens de jaren is dikwijls en uitvoerig geschreven. Ook tal van mensen die de schaarste aan de lijve meemaakten hebben hun ervaringen op uiteenlopende wijze op schrift gesteld. 1a dat er ook grote schaarste aan zeep ontstond en welke gevolgen dat voor de mensen had, is minder bekend. Zeep behoort, naast voedsel, huisvesting en brandstoffen, tot de meest essentiële levensbehoeften van de mens. Natuurlijk waren de voedsel- en brandstoffentekorten, waarmee de bevolking te kampen had, bedreigender dan de zeepschaarste. Aardappelnood en kolennood zorgden voor veel ellende. Niet voor niets gingen de mensen uit protest de straat. In Amsterdam woedde in juli 1917 het aardappeloproer, waarbij doden en gewonden vielen.

Glycerine zeep waar te koop
Rated 4/5 based on 457 reviews
SHARE

Higohe, Wed, June, 13, 2018

Paint zijn verkrijgbaar in diverse landen. We raden je aan om de beschikbaarheid altijd eerst even te checken voordat je op pad gaat. We wensen je veel werkplezier met onze tools! Wil je weten waar je eurom producten kunt kopen? Vul je postcode in en wij mailen je de dichtstbijzijnde verkooppunten door.

Anatudaq, Wed, June, 13, 2018

De zachtste, mooiste, fijnste en kleurrijkste sjaals zijn nu online te koop in Nederland bij. Heen is zo zalig, je rijdt van Chania naar Rethymnon, langs het prachtige landschap op dat mooie eiland waar je glycerine zeep granaatappel grijze garnaal handgemaakt handmade hangemaakt harten zeep. De schildertools van Go!

glycerine zeep waar te koop Ibukyv, Wed, June, 13, 2018

Dit heb ik gebruikt om de bruisballen te maken: 500 gram baking soda (te koop bij bv de toko) 250 gram citroenzuur (de helft vd hoeveelheid baking soda. Hier maken we van 60 kilo transparante glycerine zeep / gietzeep witte zeep. We doen dan met Titanium dioxide wat we door de zeep roeren.

glycerine zeep waar te koop Xafij, Wed, June, 13, 2018

We wensen je veel werkplezier met onze tools! Vind een verkooppunt van Go! De schildertools van Go!

glycerine zeep waar te koop Ufoxe, Wed, June, 13, 2018

Home waar te koop, de schildertools van Go! Paint zijn verkrijgbaar in diverse landen. Met de Store locator vind je de dichtstbijzijnde verkooppunten. We raden je aan om de beschikbaarheid altijd eerst even te checken voordat je op pad gaat.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: